top of page

הורים

הדרכת הורים/ ייעוץ להורים/ טיפול בהורות

 

אתם נתקלים בבעיה מול הילדים, אולי ענייני סמכות, אולי קשיים של הילד המעמידים אתכם חסרי אונים, אתם מרגישים שמשהו לא עובד במערכת המשפחתית ושלכם ההורים יש תפקיד מוביל וחיוני. המפגש שלכם איתי בקליניקה, יכול לנבוע מסיבות כמו אלו שהזכרתי ואחרות ולפיהן להיערך ברמות שונות:

* מפגשי ייעוץ חד פעמיים, המתאימים לטיפול בבעיה ספציפית של הילד, של ההורים או של המערכת המשפחתית.

*הדרכת הורים, שבדרך כלל מלווה טיפול בילד. המוקד הוא הטיפול בילד, עדכון לגבי התהליך הטיפולי ועצות לכם ההורים, כיצד להמשיך את התהליך הטיפולי בבית.

*טיפול בהורות. כאשר הזהות שלך כהורה מעסיקה אותך ועולה מצוקה סביב שאלת הזהות הזו, יש מקום לטיפול בהורות, כאשר הזהות שלך כהורה, תעמוד במוקד התהליךהטיפולי.

 

 

 

 

ייעוץ להורים

 

הדרכת הורים

 

טיפול בהורות

"ילדכם אינם ילדכם

כי פרי געגועי החיים אל עצמם:

האים המה דרככם אך לא מכם,

חיים עמכם אך אינם שייכים לכם.

תנו לילדכם אתאהבתכם אך לא את מחשבותיכם,

כי להם הגיגיהם.

גופם ישכון בבתיכם, אך לא נשמתם

כי נשמתם מסתופפת בביתהמחר -

שם לא תוכלו לבוא אף בחלומותיכם.

אפשר לכםלחפוץ להיות כמותם אך אל לכם לעשותם כמותכם,

כי החיים פניהם קדימה לא אחור,והם לא יתרפקו על האתמול"

ג'ובראן חליל ג'ובראן

"הנביא"

פסיכולוגית קלינית

 

     

bottom of page